Harmonogram realizačných prác prvá etapa

Do 12/2020 podmienka predaných 16 pozemkov.

12/2020 stavebné povolenia

03-04/2020 stiahnutie ornice z prístupových ciest

04-06/2021 rozvody vodovodného a kanalizačného potrubia (v prístupovej ceste), ukončenie najneskôr 11/2021

07/2021 rozvody pouličného osvetlenia, ukončenie najneskôr 11/2021

10-11/2021 rozvody elektrických káblov a domových prípojok (elektrické rozvody VN a NN zabezpečuje tretia strana, konkrétne SSD a.s. v plnom rozsahu vrátane všetkých povolení )

11-12/2021 vyštrkovanie prístupových ciest (podkladné štrky)

Vodovodná prípojka – privedené vodovodné potrubie na hranicu pozemku ukončené zátkou

Kanalizačná prípojka – privedené kanalizačné potrubie na hranicu pozemku ukončené zátkou

Elektrická prípojka – privedený prívodný kábel na hranicu pozemku ukončený elektromerovým rozvádzačom (realizované tretím subjektom - Slovenská distribučná a.s. )

Cestné teleso – prístupová cesta bude realizovaná v dvoch etapách.

•    1 etapa bude obsahovať podkladné štrky v hrúbke minimálne 40 cm s vyvýšenými nájazdmi na jednotlivé stavebné pozemky podľa vyššie uvedeného harmonogramu,

•    2 etapa bude spočívať v osadení cestných obrubníkov, osadení zámkovej dlažby ako finálnej vrstvy cestného telesa a finálnych terénnych úpravách zelených pásov okolo cestného telesa. Táto fáza bude podmienená aspoň 70%-tnou ukončenou výstavbou rodinných domov, aby nedošlo k zničeniu cestného telesa od nákladných automobilov a domiešavačov betónu.

Budúci predávajúci a zároveň realizátor projektu si vyhradzuje právo časovo posunúť realizáciu celého projektu o dobu možných prieťahoch v stavebných konaniach, ktoré nedokáže urýchliť.

Budúci predávajúci a zároveň realizátor projektu si vyhradzuje právo časovo posunúť realizáciu rozvodov elektrických káblov a domových elektrických prípojok, nakoľko tieto rozvody bude realizovať vo svojej réžii Slovenská distribučná spoločnosť a predávajúci nedokáže ovplyvniť túto skutočnosť.


Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.