Update z realizácie IS 11.01.2022

Vzhľadom na to, že nám počasie počas minulého roka moc neprialo (mechanizmy sa vôbec nevedeli pohybovať po teréne) a že sme s prácami žiaľ začali skoro tri mesiace neskôr oproti zmluvného harmonogramu, tak stav prác je nasledovný:

Vrchná ulica:

  1. Stiahnutie ornice z prístupovej cesty hotové
  2. Kanalizačné potrubie aj s prípojkami na jednotlivé stavebné pozemky hotové
  3. Vodovodné potrubie aj s prípojkami na jednotlivé stavebné pozemky pred dokončením (hotové cca ¾)
  4. rozvody elektrických káblov domových prípojok z bodu napojenia skrine PRIS na každý stavebný pozemok budeme realizovať spolu s pouličným osvetlením. Toto máme pripravené, no fyzicky sa to dá realizovať až niekedy v marci kvôli vonkajšej teplote. Chráničky pre prípojky popod cestu však pripravujeme.
  5. vyštrkovanie prístupových ciest (podkladné štrky) – začali sme navážať prvú vyrovnávaciu vrstvu. Ak dovolí počasie, tak pokračujeme aj v januári a februári ďalšími vrstvami až do potrebnej výšky.


Spodná ulica:

  1. Stiahnutie ornice z prístupovej cesty hotové
  2. Kanalizačné potrubie aj s prípojkami na jednotlivé stavebné pozemky hotové
  3. Vodovodné potrubie aj s prípojkami na jednotlivé stavebné pozemky hotové
  4. rozvody elektrických káblov domových prípojok z bodu napojenia skrine PRIS na každý stavebný pozemok budeme realizovať spolu s pouličným osvetlením. Toto máme pripravené, no fyzicky sa to dá realizovať až niekedy v marci kvôli vonkajšej teplote. Chráničky pre prípojky popod cestu však pripravujeme.
  5. vyštrkovanie prístupových ciest (podkladné štrky) –prvá vyrovnávaciia vrstva navozená a uvybrovaná. Ak dovolí počasie, tak pokračujeme aj v januári a februári ďalšími vrstvami až do potrebnej výšky.

Zdržanie sme mali pri dodávke kanalizačných potrubí. Aj keď sme ich včas zazmluvnili a zaplatili zálohu vo výške 100%, tak nám meškali vyše mesiaca. Po dažďoch sme tiež museli prerušiť práce kvôli nedostupnosti techniky až 2 x na vyše týždňa. Nedalo sa tam žiadnym mechanizmom prejsť.

Kanalizáciou už pokračujeme dole do dediny a dobrá správa je, že obec Hybe dostala dotáciu a už aj podpísali zmluvu na odkanalizovanie cesty vedúcej k nášmu projektu. Tak že centrálnu žumpu vypúšťame a niekedy apríl-máj už bude náš projekt napojený kanalizáciou priamo do ČOV Hybe.


Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.